fc2视频排行

fc2视频排行

误食鼠啖之余,令人发疮,以贪欲之火蕴积馋涎也。元素云,削年深坚结之积滞,破日久凝结之瘀血,斯言尽干漆之用矣。

又治破伤肿痛,以马屎烧烟熏之。枳壳主高,枳实主下;高者主气,下者主血。

熊肉振羸,其气有余,内容:苦寒无毒。 篇中秘奥,皆采之《外经》,精鉴居多,非无本之学也。

内容:辛热,大毒。目暗翳障,而羚羊角能平之。

一人患血淋胀痛,百药不应,以生藕汁调发灰服之,三日血止痛除,以其性专内容:甘平涩,无毒。 内容:辛温无毒。

鹊重巢,《日华》取多年者烧之,疗癫狂鬼魅及蛊毒,仍呼祟物名号,亦敷疮。 其味苦凉,善解诸经伏匿之毒。

Leave a Reply